Pacjenci często mają problem ze znalezieniem właściwych słów, aby opisać swój ból.

Ból neuropatyczny jest często opisywany jako „palący” lub „jak prąd elektryczny”.

Jednocześnie Pacjent może odczuwać drętwienie lub tkliwość skóry, mrowienie, swędzenie, tkliwość lub uczucie ściskania.

Zaostrzenie dolegliwości często następuje w  godzinach nocnych.

Jeżeli ból pojawia się i znika, warto zapisać, kiedy się pojawia, aby móc później przekazać tę informację swojemu lekarzowi.

dr n.med. Magdalena Kocot-Kępska

Jakie są przyczyny bólu neuropatycznego?

Do najczęstszych przyczyn bólu neuropatycznego zaliczamy:

1. uwięźnięcie nerwu (ucisk na nerw) w miejscu odejścia nerwu od kręgosłupa (rwa kulszowa) lub w kanale nadgarstka (zespół cieśni kanału nadgarstka).

2. uszkodzenie nerwu po operacji lub urazie, na przykład po torakotomii (otwarcie ściany klatki piersiowej), w trakcie której uszkodzeniu ulegają nerwy międzyżebrowe.

3. drętwienie i ból w przebiegu cukrzycy, zaczynające się zwykle w stopach i dłoniach (ubytek czucia o typie „rękawiczek i skarpetek”).

4. neuralgia półpaścowa (ból po przechorowaniu półpaśca).

Do rzadkich przyczyn bólu neuropatycznego zaliczamy: 

1. stwardnienie rozsiane.

2. ból nowotworowy (np. spowodowany samym guzem) lub związany z leczeniem nowotworu (chemioterapia i radioterapia)

3. zakażenie wirusem HIV lub polio

4. niedożywienie: niedobór witaminy B12, nadużywanie alkoholu

5. ból fantomowy po amputacji kończyny

6. udar mózgu, który może powodować ból po całej jednej stronie ciała.

 

 Najczęstsze zespoły bólowe

 

Bóle głowy i twarzy

Ból w obrębie głowy i twarzy jest jedną z częstych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza. Chorzy odczuwający te bóle trafiają zwykle do lekarzy pierwszego kontaktu, neurologów, laryngologów i stomatologów.

Ból w chorobie nowotworowej

Dokładna ocena występowania bólu u chorych na nowotwór jest bardzo trudna. Często dolegliwości bólowe występują już we wczesnych etapach choroby nowotworowej, a w jej fazie terminalnej ból pojawia się u większości chorych.

Ból w narządzie ruchu

Najczęściej spotykanym rodzajem bólu przewlekłego są zespoły bólowe narządu ruchu towarzyszące takim schorzeniom jak: choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, zmiany pourazowe, osteoporoza, układowe choroby tkanki łącznej czy nowotwory.

Ból przebijający w chorobie nowotworowej

Ból przebijający – ostry, przemijający ból, który przyjmuje postać napadów i nakłada się
na dotychczas istniejące, stałe dolegliwości towarzyszące danej chorobie. Dotyczy 40-60% chorych leczonych z powodu bólu nowotworowego.