Terapia cyfrowa

 

DEFINICJE I STATUS QUO

Cyfrowa terapia (DTx) („oprogramowanie jako wyrób medyczny”[1]) została zdefiniowana przez Digital Therapeutics Alliance (DTA) jako „oparte na dowodach interwencje terapeutyczne, które są napędzane przez wysokiej jakości oprogramowanie w celu leczenia, zarządzania lub zapobiegania chorobą lub zaburzenie. Stosuje się je niezależnie lub w połączeniu z lekami, urządzeniami lub innymi terapiami w celu optymalizacji opieki nad pacjentem i wyników zdrowotnych” [24].

W przypadku bólu DTx zazwyczaj wykorzystuje oprogramowanie do rejestrowania percepcji bólu i sygnałów fizjologicznych (np. częstości akcji serca lub natlenienia krwi) lub do zarządzania problemami zdrowotnymi związanymi z bólem, takimi jak sen czy nastrój [14]. Aplikacje na smartfony lub online mogą zapewniać treści specyficzne dla leczenia, w tym programy edukacyjne lub oparte na wiedzy psychologicznej, lub interakcję z chatbotami [2,20]. Urządzenia ubieralne mogą służyć do kontrolowania różnych parametrów stylu życia związanych z redukcją bólu, takie jak ćwiczenia i stres [8,20,21]. Coraz popularniejszym typem DTx, który jest bardzo obiecujący w leczeniu bólu, jest immersyjna rzeczywistość wirtualna (VR), której pionierem był Hoffman i współpracownicy w celu kontroli ostrego bólu podczas opatrywania ran u pacjentów z oparzeniami [9]. Od tego czasu zastosowania VR wykazały dużą skuteczność w leczeniu ostrego bólu oraz jako leczenie wspomagające bólu oparzeniowego i innych bolesnych procedur medycznych [6,12,22,23]. Niedawno VR pojawiła się jako samodzielna metoda leczenia, która może przynieść długotrwałą ulgę w przewlekłym bólu, takim jak ból krzyża [4] lub endometrioza [15]. Obietnica VR i innych DTx w zakresie zapewnienia realnych dodatków lub alternatyw dla opcji farmakologicznych podatnych na skutki uboczne znajduje odzwierciedlenie w niedawnym pierwszym zatwierdzeniu przez FDA urządzenia VR do leczenia bólu przewlekłego [3,4,16].

POTENCJALNE KORZYŚCI DLA ZDROWIA 

Jak stwierdził Keefe i wsp. dziesięć lat temu [13], DTx może na kilka sposobów poprawić kliniczne wyniki leczenia bólu [6,12,22,23]. Należą do nich metody oparte na rozproszeniu uwagi, przy czym większe efekty leczenia zaobserwowano w przypadku zaawansowanego technologicznie immersyjnego DTx wykorzystującego wiele bodźców zmysłowych (dotykowych, dźwiękowych, wizualnych); poprzez działanie na wzorce ruchu związane z bólem (np. w przewlekłych schorzeniach bólowych z wyraźną kinezjofobią); oraz poprzez symulację ruchu unikanych lub brakujących części ciała (np. CRPS lub ból fantomowy kończyn) w bezpiecznych (wirtualnych) środowiskach. Dodatkowo DTx może mieć bezpośrednie działanie neuromodulujące [6,22], jak również pośredni wpływ na ból poprzez poprawę nastroju [12,23]. Wykorzystanie możliwości DTx do promowania przestrzegania zasad leczenia i indywidualizacji [20], DTx można zintegrować z interwencjami behawioralnymi opartymi na dowodach, aby zapewnić bardziej wciągającą i bazującą na doświadczeniu interwencję przeciwbólową. Podejście to może zwiększyć skuteczność i długoterminowe korzyści takich interwencji [13] oraz obniżyć koszty i poprawić dostęp do opieki [17].

Obecnie DTx są stosowane głównie jako samodzielne interwencje, często poszukiwane przez samych pacjentów, a granica z zastosowaniami w zakresie dobrego samopoczucia często się zaciera. Praktycy mogą czasami polecać indywidualne DTx lub wykorzystywać je do dostarczania cyfrowych arkuszy ćwiczeń lub treści edukacyjnych. Stosowanie telezdrowia, kolejnego cyfrowego podejścia do leczenia bólu, zostało przyspieszone przez pandemię COVID-19 [10] i nadal jest stosowane jako zamiennik opieki osobistej [18]. Jednakże w przypadku zintegrowanych modeli leczenia bólu DTx i inne narzędzia cyfrowe mają potencjał do wykorzystania jako zintegrowane elementy leczenia obok opieki osobistej, jako platformy, na których pacjenci mogą wchodzić w interakcję z świadczeniodawcami lub doświadczyć wzajemnego wsparcia, monitorować postępy pacjenta i wspierać samodzielne leczenie po zakończeniu terapii indywidualnej. Dalej, Elektroniczna dokumentacja medyczna jest ważna dla ujednolicenia opieki między świadczeniodawcami, szczególnie w placówkach interdyscyplinarnych. Wraz z rozwojem technologii DTx zaczynają wpływać na opiekę kliniczną, badania i politykę zdrowotną [11].

POTENCJALNE PROBLEMY I PRZYSZŁE POTRZEBY

W USA i Europie DTx podlega coraz większym regulacjom, a pierwsze zastosowania związane z bólem zostały już zatwierdzone do przepisywania i refundacji [11]. Rozporządzenie wprowadziło również wyższe standardy naukowej oceny DTx w drodze badań klinicznych [25], mając na celu poprawę bazy dowodowej dotyczącej DTx.

W badaniach naukowych gromadzenie danych za pośrednictwem aplikacji na smartfony i urządzeń do noszenia daje nadzieję na uzyskanie wielkoskalowych i gęstych danych ze świata rzeczywistego. Może to nie tylko zwiększyć wykonalność dużych badań klinicznych [19], ale analiza takich zbiorów danych może również poprawić naukowe zrozumienie indywidualnych różnic w bólu i interwencjach. Twórcy aplikacji i lekarze będą następnie starali się wykorzystać te informacje do personalizacji opieki dla poszczególnych osób. Firmy farmaceutyczne są również bardzo aktywne w obszarze DTx, na przykład badając możliwości zwiększenia przestrzegania zaleceń lekarskich [7]. Czas pokaże, czy wysiłki te będą również promować integrację z opieką niefarmakologiczną.

Pomimo szybkiego i obiecującego rozwoju istnieją wyzwania związane z powszechnym stosowaniem rozwiązań technologicznych w opiece zdrowotnej, w tym alokacją zasobów, kwestiami etycznymi (w tym prywatnością i bezpieczeństwem danych), zarządzaniem, rozwojem e-umiejętności i kulturą przyjazną technologii [5].

W leczeniu bólu, podobnie jak w innych obszarach chorób przewlekłych, potencjał personalizacji, poprawy dostępności i lepszej opieki jest znaczący. Aby jednak DTx i inne rozwiązania cyfrowe mogły zostać skutecznie zintegrowane z opieką osobistą, w dalszym ciągu konieczne są wspólne wysiłki programistów, podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, badaczy i decydentów.

Recenzenci

 1. Center for Devices, Radiological Health. Software as a Medical Device (SaMD). US Food and Drug Administration n.d. Available: https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health-center-excellence/software-medical-device-samd. Accessed 3 Jan 2023.
 2. Gandy M, Pang STY, Scott AJ, Heriseanu AI, Bisby MA, Dudeney J, Karin E, Titov N, Dear BF. Internet-delivered cognitive and behavioural based interventions for adults with chronic pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 2022;163:e1041– e1053. doi:10.1097/j.pain.0000000000002606.
 3. Garcia LM, Birckhead BJ, Krishnamurthy P, Mackey I, Sackman J, Salmasi V, Louis R, Maddox T, Darnall BD. Three-Month Follow-Up Results of a Double-Blind, Randomized Placebo-Controlled Trial of 8-Week Self-Administered At-Home Behavioral Skills-Based Virtual Reality (VR) for Chronic Low Back Pain. J Pain 2022;23:822–840.
 4. Garcia LM, Birckhead BJ, Krishnamurthy P, Sackman J, Mackey IG, Louis RG, Salmasi V, Maddox T, Darnall BD. An 8-week self-administered at-home behavioral skills-based virtual reality program for chronic low back pain: double-blind, randomized, placebo-controlled trial conducted during COVID-19. J Med Internet Res 2021;23:e26292.
 5. van Gemert-Pijnen JL. Implementation of health technology: Directions for research and practice. Front Digit Health 2022;4:1030194.
 6. Gupta A, Scott K, Dukewich M. Innovative Technology Using Virtual Reality in the Treatment of Pain: Does It Reduce Pain via Distraction, or Is There More to It? Pain Med 2017;19:151–159.
 7. Hackett A, Hung A, Leclerc O, Velamoor S. The promise of digital therapeutics. 2020. Available: https://www.mckinsey.com/industries/life-sciences/our-insights/the-promise-of-digital-therapeutics. Accessed 3 Jan 2023.
 8. Hickey BA, Chalmers T, Newton P, Lin C-T, Sibbritt D, McLachlan CS, Clifton-Bligh R, Morley J, Lal S. Smart Devices and Wearable Technologies to Detect and Monitor Mental Health Conditions and Stress: A Systematic Review. Sensors 2021;21. doi:10.3390/s21103461.
 9. Hoffman HG, Doctor JN, Patterson DR, Carrougher GJ, Furness TA 3rd. Virtual reality as an adjunctive pain control during burn wound care in adolescent patients. Pain 2000;85:305–309.
 10. Hohenschurz-Schmidt D, Scott W, Park C, Christopoulos G, Vogel S, Draper-Rodi J. Remote management of musculoskeletal pain: a pragmatic approach to the implementation of video and phone consultations in musculoskeletal practice. PAIN Reports 2020;5:e878. doi:10.1097/ pr9.0000000000000878.
 11. Hong JS, Wasden C, Han DH. Introduction of digital therapeutics. Comput Methods Programs Biomed 2021;209:106319.
 12. Honzel E, Murthi S, Brawn-Cinani B, Colloca G, Kier C, Varshney A, Colloca L. Virtual reality, music, and pain: developing the premise for an interdisciplinary approach to pain management. Pain 2019;160:1909–1919.
 13. Keefe FJ, Huling DA, Coggins MJ, Keefe DF, Rosenthal ZM, Herr NR, Hoffman HG. Virtual reality for persistent pain: a new direction for behavioral pain management. Pain 2012;153:2163–2166.
 14. Leroux A, Rzasa-Lynn R, Crainiceanu C, Sharma T. Wearable Devices: Current Status and Opportunities in Pain Assessment and Management. Digit Biomark 2021;5:89–102.
 15. Merlot B, Dispersyn G, Husson Z, Chanavaz-Lacheray I, Dennis T, Greco-Vuilloud J, Fougère M, Potvin S, Cotty-Eslous M, Roman H, Marchand S. Pain reduction with an immersive digital therapeutic tool in women living with endometriosis-related pelvic pain: Randomized controlled trial. J Med Internet Res 2022;24:e39531.
 16. Office of the Commissioner. FDA Authorizes Marketing of Virtual Reality System for Chronic Pain Reduction. US Food and Drug Administration n.d. Available: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-marketing-virtual-reality-system-chronic-pain-reduction. Accessed 13 Dec 2022.
 17. Pearl R, Wayling B. The telehealth era is just beginning. Harv Bus Rev 2022. Available: https://cmham.org/wp-content/uploads/2022/05/HBR-Telehealth-Article-05.2022.pdf.
 18. Rennie K, Taylor C, Corriero AC, Chong C, Sewell E, Hadley J, Ardani S. The Current Accuracy, Cost-Effectiveness, and Uses of Musculoskeletal Telehealth and Telerehabilitation Services. Curr Sports Med Rep 2022;21:247–260.
 19. Roundtable on Value and Science-Driven Health Care, Board on Health Sciences Policy, Forum on Drug Discovery, Development, and Translation, Institute of Medicine. Large Simple Trials and Knowledge Generation in a Learning Health System: Workshop Summary. National Academies Press, 2013.
 20. Shetty A, Delanerolle G, Zeng Y, Shi JQ, Ebrahim R, Pang J, Hapangama D, Sillem M, Shetty S, Shetty B, Hirsch M, Raymont V, Majumder K, Chong S, Goodison W, O’Hara R, Hull L, Pluchino N, Shetty N, Elneil S, Fernandez T, Brownstone RM, Phiri P. A systematic review and meta-analysis of digital application use in clinical research in pain medicine. Front Digit Health 2022;4:850601.
 21. Sommer B, Pauli C, McCaskey M, Behrendt F, Schuster-Amft C, Graf ES. Biomechanical comparison of walking with a new, wearable rehabilitation training device to Nordic walking and regular walking in people with chronic low back pain. Assist Technol 2022. doi:10.1080/10400435.202 2.2138634.
 22. Tack C. Virtual reality and chronic low back pain. Disabil Rehabil Assist Technol 2021;16:637–645.
 23. Trost Z, France C, Anam M, Shum C. Virtual reality approaches to pain: toward a state of the science. Pain 2021;162:325–331.
 24. Understanding DTx. Digital Therapeutics Alliance 2021. Available: http://dtxalliance.org/understanding-dtx/. Accessed 13 Dec 2022.
 25. Unsworth H, Dillon B, Collinson L, Powell H, Salmon M, Oladapo T, Ayiku L, Shield G, Holden J, Patel N, Campbell M, Greaves F, Joshi I, Powell J, Tonnel A. The NICE Evidence Standards Framework for digital health and care technologies – Developing and maintaining an innovative evidence framework with global impact. DIGITAL HEALTH 2021;7:205520762110186. doi:10.1177/20552076211018617.