Co to jest ból?

   

BÓL JEST NAJCZĘSTSZYM OBJAWEM chorobowym, towarzyszącym nam od najmłodszych lat.

Spełnia rolę ostrzegawczo-obronną – jest sygnałem, że coś złego dzieje się w organizmie.

Zgodnie z aktualną definicją bólu Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (ang. International Association for the Study od Pain, IASP) ból jest przykrym doznaniem, związanym z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek, z komponentą czuciową, emocjonalną, poznawczą oraz socjalną.

Co ważne, w definicji zaznacza się, że ból jest doświadczeniem subiektywnym.

Wielu ludzi odczuwa ból, pomimo iż nie można stwierdzić obiektywnej, fizycznej przyczyny tych doświadczeń związanej z uszkodzeniem ciała.

Tego rodzaju ból, pomimo braku widocznego powodu, może być tak samo przykrym doświadczeniem i nie można go ignorować.

Przyczyną bólu może być również uszkodzenie układu nerwowego, zarówno jego części obwodowej (nerwy obwodowe), jak i ośrodkowej (rdzeń kręgowy, mózg).

Ból może pojawiać się także bez istniejącego uszkodzenia tkanek, chociaż jest przez chorego do niego odnoszony (ból psychogenny).

Ból jest zawsze osobistym doświadczeniem. Na które w różnym stopniu wpływają czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne.

Ból i nocycepcja to różne zjawiska. Odczuwania bólu nie można wywnioskować wyłącznie z aktywności neuronów czuciowych.

Ludzie poznają pojęcie bólu poprzez swoje życiowe doświadczenia.

Należy uszanować zgłaszane przez osobę doznanie bólowe. Ból może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie oraz samopoczucie społeczne i psychologiczne.