Przyczyny

bólu neuropatycznego    

#

#

Ból neuropatyczny to szczególny rodzaj bólu, który powstaje w wyniku bezpośredniego uszkodzenia lub choroby dotyczącej somatosensorycznej części układu nerwowego obwodowego lub ośrodkowego.

Ból neuropatyczny dotyka 7-10% dorosłej populacji i występuje częściej u osób starszych i kobiet. Najczęstszymi przyczynami obwodowego bólu neuropatycznego u ludzi są zakażenie wirusem Herpes Zoster i cukrzyca, jednak komponent neuropatyczny może być również obecny w innych, nie-neuropatycznych chorobach, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów lub nowotwory.

Ryzyko bólu neuropatycznego u człowieka zależy od wielu czynników, w tym podatności genetycznej, miejsca uszkodzenia nerwu, choroby podstawowej, wieku, płci i prawdopodobnie innych, jeszcze nie w pełni poznanych czynników. Na szczęście u większości pacjentów uszkodzenie lub choroba nerwów nie powoduje bólu neuropatycznego. Na przykład infekcja półpaśca może powodować bolesną neuralgię popółpaścową u około 4-13% pacjentów po 6 miesiącach od ostrej infekcji wirusowej.

Ból neuropatyczny znacznie różni się od bólu   mięśniowo-szkieletowego – ten pierwszy jest silniejszy, bardziej negatywnie wpływa na funkcjonowanie pacjentów i jest oporny na proste i dostępne bez recepty leki przeciwbólowe.

Jakie objawy mogą świadczyć , że chorujesz na ból neuropatyczny?

Ból neuropatyczny ma charakterystyczne objawy i oznaki. Najczęstsze objawy i sposoby opisania bólu neuropatycznego to:

 1. Przeszywający i ostry ból („szpilki i igły”)
 2. pieczenie
 3. Drętwienie i mrowienie
 4. Ekstremalnie zimno
 5. Ból podobny do porażenia prądem

Częstymi i bardzo charakterystycznymi objawami są również alodynia (przeczulica na dotyk – ból powstający w odpowiedzi na bodziec niebolesny, np. dotyk) i hiperalgezja (nadmierna reakcja na normalnie bolesny bodziec bolesny , np. ukłucie szpilki).

Do najczęstszych przyczyn bólu neuropatycznego zaliczamy:

 1. uwięźnięcie nerwu (ucisk na nerw) w miejscu odejścia nerwu od kręgosłupa (rwa kulszowa) lub w kanale nadgarstka (zespół cieśni kanału nadgarstka).
 2. uszkodzenie nerwu po operacji lub urazie, na przykład po torakotomii (otwarcie ściany klatki piersiowej), w trakcie której uszkodzeniu ulegają nerwy międzyżebrowe.
 3. drętwienie i ból w przebiegu cukrzycy, zaczynające się zwykle w stopach i dłoniach (ubytek czucia o typie „rękawiczek i skarpetek”).
 4. neuralgia półpaścowa (ból po przechorowaniu półpaśca).

Do rzadkich przyczyn bólu neuropatycznego zaliczamy: 

 1. stwardnienie rozsiane.
 2. ból nowotworowy (np. spowodowany samym guzem) lub związany z leczeniem nowotworu (chemioterapia i radioterapia)
 3. zakażenie wirusem HIV lub polio
 4. niedożywienie: niedobór witaminy B12, nadużywanie alkoholu
 5. ból fantomowy po amputacji kończyny
 6. udar mózgu, który może powodować ból po całej jednej stronie ciała.