Kampania edukacyjna pt.: „Nie musi boleć” ma na celu  poprawę jakości opieki nad pacjentem cierpiącym ból przewlekły. Jej ideą jest budowanie świadomości pacjentów cierpiących ból przewlekły, ich rodzin w zakresie właściwego leczenia, i prawidłowej kontroli  bólu przewlekłego, a także popularyzacji strategie  radzenia sobie z bólem przewlekłym    zalecaną przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu.

Inauguracja kampanii  NIE MUSI BOLEĆ odbyła się w listopadzie 2022 roku na konferencji prasowej, podczas której eksperci przedstawili  sytuację pacjenta z bólem przewlekłym w Polsce oraz  rekomendację koniecznych zmian systemowych.

W roku 2023 kampania poświęcona była popularyzacji  właściwego  postępowania  w przypadku bólu przewlekłego.

Rok 2024 skupia się na temacie bezpieczeństwa leczenia bólu przewlekłego i jego poprawie.

O kampanii 

Organizatorami kampanii edukacyjnej są: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Fundacja Medycyny Bólu, Fundacja Eksperci dla Zdrowia. Ambasadorką kampanii została dziennikarka, Marzena Rogalska.

Patronat Honorowy nad kampanią objał Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielegniarek i Położnych.

Patronaty nad kampanią objęły: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Polskie Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej i Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny Ratunkowej. Partnermi wspierającymi zostały firmy:  GL Pharma Sp.z o.o, GSK Services Sp z o.o. Metrum Cyoflex Sp. z o.o, Stada Poland Sp.z o.o