Zalecenia PTBB


EKSPERCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADANIA BÓLU OPRACOWALI WRAZ Z EKSPERTAMI INNYCH TOWARZYSTW NAUKOWYCH SZEREG ZALECEŃ KLINICZNYCH, DOTYCZĄCYCH LECZENIA CHORYCH  Z BÓLEM OSTRYM I PRZEWLEKŁYM.

ZALECENIA SĄ DOSTĘPNE BEZPŁATNIE NA STRONIE PTBB.

ZALECENIA TE WYMIENIONO PONIŻEJ:

Dobrogowski J, Mayzner-Zawadzka E, Drobnik L, Kusza K, Woroń J, Wordliczek J. Uśmierzanie bólu pooperacyjnego – zalecenia 2008. Ból 2008,9,2:9-22.

Misiołek H, Mayzner-Zawadzka E, Dobrogowski J, Wordliczek J. Zalecenia 2011 postępowania w bólu ostrym i pooperacyjnym. Ból 2011,12,2:9-33.

Hanna Misiołek , Maciej Cettler , Jarosław Woroń , Jerzy Wordliczek , Jan Dobrogowski , Ewa Mayzner-Zawadzka. Zalecenia postępowania w bólu pooperacyjnym AD 2014. Anestezjologia Intensywna Terapia, 2014, 46,4:235-259.

Szczudlik A, Dobrogowski J, Wordliczek J, Stępień A, Krajnik M, Leppert W, Woroń J, Przeklasa-Muszyńska A, Kocot-Kępska M, Zajączkowska R, Janecki M, Adamczyk A, Malec-Milewska M. Rozpoznanie i leczenie bólu neuropatycznego: przegląd piśmiennictwa i zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Towarzystwa Neurologicznego – część pierwsza. Ból 2014: T. 15, nr 2, s. 8-18.

Szczudlik A, Dobrogowski J, Wordliczek J, Stępień A, Krajnik M, Leppert W, Woroń J, Przeklasa-Muszyńska A, Kocot-Kępska M, Zajączkowska R, Janecki M, Adamczyk A, Malec-Milewska M. Rozpoznanie i leczenie bólu neuropatycznego: przegląd piśmiennictwa i zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Towarzystwa Neurologicznego – część druga. Ból 2014 : T. 15, nr 3, s. 8-21.

Dobrogowski J, Wordliczek J, Szczudlik A, Stępień A, Drobnik J, Leppert W, Krajnik M, Woroń J, Zajączkowska R, Kocot-Kępska M, Przeklasa-Muszyńska A, Jakowicka-Wordliczek J, Kołłątaj M, Janecki M, Pyszkowska J, Boczar K, Suchorzewski M, Mordarski S, Susło R,  Malec-Milewska M. Zasady stosowania silnie działających opioidów u pacjentów z bólem przewlekłym pochodzenia nienowotworowego – przegląd piśmiennictwa i zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Ból, 2015, nr 3:9-30.

Wordliczek J, Kotlińska-Lemieszek A, Leppert W, Woroń J, Dobrogowski J, Krajnik M, Przeklasa-Muszyńska A, Jassem J, Drobnik J, Wrzosek A, Janecki M, Pyszkowska J, Kocot-Kępska M, Zajączkowska R, Filipczak-Bryniarska I, Boczar K, Jakowicka-Wordliczek J, Malec-Milewska M, Kübler A, Suchorzewski M, Mordarski S. Farmakoterapia bólu u chorych na nowotwory – zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Ból 2017; 18 (3): 11-53

Misiołek H, Zajączkowska R, Daszkiewicz A et al. Postoperative pain management — 2018 consensus statement of the Section of Regional Anaesthesia and Pain Therapy of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy, the Polish Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy, the Polish Association for the Study of Pain and the National Consultant in Anaesthesiology and Intensive Therapy. Anaesthesiol Intensive Ther 2018, vol. 50, no 3, 173–199. doi: 10.5603/AIT.2018.0026

Wordliczek J, Zajączkowska R, Dziki A, et al. Postoperative pain relief in general surgery – recommendations of the Association of Polish Surgeons, Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy, Polish Association for the Study of Pain and Polish Association of Regional Anaesthesia and Pain Treatment. Pol Przegl Chir. 2019;91(1):47–68. doi:10.5604/01.3001.0013.1088

 Kocot-Kępska M., Wordliczek J., Woroń J., Boczar K., Przewłocka B., Malec-Milewska M., Kubler A., Dobrogowski J. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Badania Bólu dotyczące leczenia pacjentów z bólem w aspekcie COVID-19, spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Ból , 2020 : T. 20, nr 1, s. 11-16