Standard organizacyjny leczenia bólu

   

W dniu 9 lutego 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.

Standard określa metody oceny bólu, wprowadza monitorowanie skuteczności leczenia bólu i obowiązek prowadzenia postępowania terapeutycznego mającego na celu łagodzenie i leczenie bólu. Potrzeba całościowego ujęcia problemu wynikała przede wszystkim z obowiązku wykonywania świadczeń zdrowotnych zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.

Standard organizacyjny leczenia bólu przewlekłego i bólu stanowiącego istotny problem kliniczny w warunkach ambulatoryjnych nakłada na lekarzy obowiązek postępowania według zasad właściwego leczenia bólu przewlekłego.

Głównym założeniem rozporządzenia Ministra Zdrowia jest ustalenie standardu organizacyjnego leczenia bólu dokonywanego na podstawie oceny bólu, monitorowania skuteczności leczenia bólu, oceny zmiany natężenia bólu, uśmierzania i leczenia bólu oraz działań edukacyjnych w zakresie zastosowania farmakoterapii leczniczej, wraz z informowaniem pacjenta o działaniach niepożądanych występujących po zastosowanej terapii.

Pierwszym elementem standardu postępowania jest ocena bólu, która odbywa się poprzez: ► przeprowadzenie wywiadu lekarskiego z pacjentem. ► badanie przedmiotowe. ► badanie wykonywane za pomocą oceny skali bólu i badań pomocniczych

Standard organizacyjny leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych zakłada obowiązkowe prowadzenie postępowania terapeutycznego mającego na celu łagodzenie i leczenie bólu.

Istotnym elementem kompleksowości standardu jest obowiązek monitorowania skuteczności tego leczenia. Odbywa się to między innymi na podstawie: ► oceny natężenia bólu, ulgi w wyniku zastosowanej terapii, ► stopnia stosowania się pacjenta do zaleceń terapeutycznych, ► wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu wdrożonego leczenia, ► skuteczności leczenia działań niepożądanych, ► rozważenie modyfikacji leczenia w odpowiedzi na wystąpienie działań niepożądanych, ► ocenę stopnia satysfakcji pacjenta z leczenia przeciwbólowego.

Ważnym elementem standardu jest obowiązkowe dla lekarza dołączenie do historii choroby pacjenta karty oceny natężenia bólu. Karta oceny nasilenia bólu jest obligatoryjnym elementem dokumentacji medycznej i umożliwia pełne monitorowanie dolegliwości bólowych.