Fotobiomodulacje i terapie termalne

 

 Fotobiomodulacja (PBM) i terapie termiczne są powszechnie stosowane w praktyce klinicznej w celu łagodzenia bólu.

Celem tego tekstu jest opisanie tych interwencji, mechanizmów działania i dowodów klinicznych. Ponadto wspominamy o lekarzach, którzy z nich korzystają, oraz o tym, jak można włączyć te interwencje w zintegrowane podejście do opieki.

FOTOBIOMODULACJA (PBM)

Termin terapię fotobiomodulacyjną definiuje się jako „formę terapii światłem wykorzystującą niejonizujące formy źródeł światła, w tym lasery, diody LED i światło szerokopasmowe, w widmie widzialnym i podczerwonym”. Jest to proces nietermiczny, w którym biorą udział endogenne chromofory, czyli fotoczułe cząsteczki znajdujące się w błonach komórkowych i organellach wrażliwych na określone długości fal światła. Proces ten skutkuje zdarzeniami fotochemicznymi. Fotony są absorbowane przez chromofory mitochondrialne, co w konsekwencji powoduje wzrost aktywności łańcucha oddechowego, wzmożenie syntezy adenozynotrifosforanu (ATP), reaktywne formy tlenu i uwalnianie tlenku azotu [8].

Mechanizm działania związany ze skutecznością przeciwbólową lasera niskoenergetycznego PBM nie jest w pełni poznany; wydaje się jednak, że ma to związek z działaniem przeciwzapalnym wywołanym spadkiem markerów stanu zapalnego, takich jak prostaglandyna E2, interleukina 1β i czynnik martwicy nowotworu α (TNF-α:) [5], zmniejszając stres oksydacyjny [5]; zwiększenie poziomu serotoniny [12] oraz selektywne hamowanie włókien Aδ i C odpowiedzialnych za przekazywanie informacji nocyceptywnej [5]. W niektórych przeglądach systematycznych zaobserwowano skuteczność przeciwbólową terapii PBM w kilku bolesnych stanach, takich jak ostry i przewlekły ból szyi [5], schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego [1], tendinopatia barku [11] i choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych [3].

TERAPIE TERMALNE

Terminy „ciepło” lub „zimno” odnoszą się do większej lub mniejszej wielkości energii kinetycznej materii (ruchu molekularnego), która jest odbierana przez skórę poprzez termoreceptory (ciałka Ruffiniego i opuszki Krausse’a) i wyzwala różne reakcje fizjologiczne mające na celu utrzymanie homeostazy w organizmie. organizm ludzki [4]. Termoterapię definiuje się jako zastosowanie na skórę środków termicznych w celach terapeutycznych, sprzyjających powierzchownemu lub głębokiemu ogrzaniu tkanek, natomiast krioterapia to określenie różnych źródeł chłodu stosowanych na skórę, z efektem powierzchniowym lub głębokim, w zależności od czasu zastosowania, grubość podskórnej tkanki tłuszczowej i modalność za pomocą zimna [2,4]. W zależności od modalności różne czynniki termiczne wymieniają energię z organizmem człowieka poprzez mechanizmy przewodzenia, konwekcji lub promieniowania [4].

Fizjologiczne skutki ciepła obejmują rozszerzenie naczyń, zwiększony metabolizm, zwiększoną lepkosprężystość tkanki i zwiększoną prędkość przewodzenia nerwów, co jest terapeutycznie przydatne w promowaniu naprawy tkanek, zwiększaniu zakresu ruchu, rozluźnieniu mięśni i łagodzeniu bólu. Z drugiej strony zimno ma antagonistyczne działanie fizjologiczne, podkreślając zwężenie naczyń, zmniejszony metabolizm i prędkość przewodzenia nerwowego, co opisano jako terapeutyczne w celu kontroli stanu zapalnego, zmniejszenia bólu i skurczu mięśni [2,4].

Mechanizm działania polegający na przeciwbólowej skuteczności ciepła wspomagany jest przez usuwanie mediatorów stanu zapalnego poprzez zwiększenie przepływu krwi i zmniejszenie aktywności nocyceptorów [4]. Ponadto opisano działanie przeciwbólowe wywołane odczulaniem receptorów TRPV-1, które biorą udział w transmisji nocyceptywnej [6]. Co więcej, przerywane impulsy ciepła o maksymalnej temperaturze 45°C wykazały większe korzyści przeciwbólowe niż ciągłe ogrzewanie (37°C), co daje efekt porównywalny z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i opioidami [6]. Ponadto ciągłe ciepło o niskim poziomie zapewnia ulgę w bólu, poprawia siłę mięśni i zwiększa elastyczność [6]. Z drugiej strony działanie przeciwbólowe zimnem wspomagane jest przez zmniejszoną aktywację nocyceptorów obwodowych i zmniejszone wyładowanie z pierwotnych włókien doprowadzających, zwłaszcza gdy w skórze osiągnięty zostanie spadek o 4°C,

Chociaż metody ogrzewania i zimna są szeroko stosowane w praktyce klinicznej, dowody na ich skuteczność są ograniczone. Obecnie umiarkowane dowody potwierdzają stosowanie powierzchownej termoterapii w leczeniu bólu krzyża i szyi/ramion oraz ciepła lub zimna jako terapii paliatywnej w reumatoidalnym zapaleniu stawów [6,10]. Dowody sugerują, że zastosowanie zimna w chorobie zwyrodnieniowej stawów (OA) może sprzyjać zmniejszeniu obrzęków i zwiększeniu zakresu ruchu, chociaż jego działanie przeciwbólowe nie jest tak oczywiste [2,14]. Co więcej, niewiele jest dowodów na skuteczność głębokiej termoterapii, które zalecałyby stosowanie pulsacyjnej diatermii krótkofalowej w celu zmniejszenia bólu i poprawy wydajności mięśni w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego oraz terapeutycznej ultradźwięków w przypadku porannej sztywności i bólu w reumatoidalnym zapaleniu stawów [7,15].

PRAKTYCY STOSUJĄCY FOTOBIOMODULACJĘ I TERAPIE TERMALNE

Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie terapii PBM i metod termicznych (ciepłem lub zimnem) stało się powszechne w obszarach fizjoterapii, medycyny fizykalnej, chiropraktyki, trenerów lekkoatletycznych i terapii sportowej; jednakże to fizjoterapeuci są przeszkoleni w zakresie stosowania tych zasobów [2,4,8].

JAK TE INTERWENCJE MOŻNA ZINTEGROWAĆ Z PODEJŚCIEM DO OPIEKI ZINTEGROWANEJ

Wykorzystanie tych zasobów można włączyć do planu zmniejszenia bólu, stanu zapalnego i obrzęku w ostrych lub przewlekłych bolesnych stanach. Głównie w przewlekłych stanach bólowych dodanie PBM do ćwiczeń może sprzyjać dodatkowej poprawie bólu i zdolności funkcjonalnej [9,11,13]. Generalnie aplikacja PBM jest wykonywana w klinikach przez fizjoterapeutów. Niemniej jednak w sprzedaży dostępne są urządzenia PBM. Następnie pacjenci poinstruowani w zakresie obsługi sprzętu PBM, mogą go nabyć i samodzielnie zastosować PBM. Wiele zabiegów zimnem stosuje się na koniec sesji, gdy podczas ćwiczeń lub treningu pojawia się stan zapalny [1]. Z drugiej strony ciepło może być stosowane jako środek przeciwbólowy w celu poprawy zakresu ruchu i elastyczności mięśni podczas terapii manualnej lub ćwiczeń terapeutycznych [2,4,10].

Recenzenci

  1. Argueta-Figueroa L, Flores-Mejía LA, Ávila-Curiel BX, Flores-Ferreyra BI, Torres-Rosas R. Nonpharmacological Interventions for Pain in Patients with Temporomandibular Joint Disorders: A Systematic Review. Eur J Dent 2022.
  2. Belanger A. Cryotherapy. Evidence-based guide to therapeutic physical agents. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002. pp. 95–119.
  3. Bjordal JM, Johnson MI, Lopes-Martins RAB, Bogen B, Chow R, Ljunggren AE. Short-term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain. A systematic review and meta-analysis of randomised placebocontrolled trials. BMC Musculoskelet Disord 2007;8:51.
  4. Cameron MH. Superficial cold and heat. Physical agents in rehabilitation: An evidence-based approach to practice. Philadelphia: Elsevier, 2022. pp. 129–147.
  5. Chow RT, Johnson MI, Lopes-Martins RA, Bjordal JM. Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. Lancet 2009;374:1897–1908.
  6. Freiwald J, Magni A, Fanlo-Mazas P, Paulino E, de Medeiros LS, Moretti B, Schleip R, Solarino G. A Role for Superficial Heat Therapy in the Management of Non-Specific, Mild-to-Moderate Low Back Pain in Current Clinical Practice: A Narrative Review. Life (Basel, Switzerland) 2021;11. doi:10.3390/LIFE11080780.
  7. Laufer Y, Dar G. Effectiveness of thermal and athermal short-wave diathermy for the management of knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. Osteoarthr Cartil 2012;20:957–966. doi:10.1016/j. joca.2012.05.005.