Najczęściej spotykanym rodzajem bólu przewlekłego są zespoły bólowe narządu ruchu towarzyszące takim schorzeniom jak: choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, zmiany pourazowe, osteoporoza, układowe choroby tkanki łącznej czy nowotwory.

dr n.med. Magdalena Kocot-Kępska

Ból nowotworowy

Dokładna ocena występowania bólu u chorych na nowotwór jest bardzo trudna. Często dolegliwości bólowe występują już we wczesnych etapach choroby nowotworowej, a w jej fazie terminalnej ból pojawia się u większości chorych.

Przyczyny dolegliwości:

 1. Bóle spowodowane procesem nowotworowym (rozrost nowotworu, naciek na tkanki).
 2. Bóle powstałe w wyniku leczenia (leczenie chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia).
 3. Bóle związane z chorobą nowotworową ( bóle mięśniowo-powięziowe, spowodowane odleżynami, zaparciami).
 4. Bóle koincydencyjne, występujące u chorego na nowotwór, ale niezwiązane z chorobą nowotworową (np. bóle głowy).

W przypadku choroby nowotworowej często mówi się o tzw. bólu totalnym, na który poza wymienionymi przyczynami mają duży wpływ również aspekty emocjonalne takie jak gniew, lęk czy depresja. Często spotykamy się także z sytuacją, że na prawidłowo rozpoznany i leczony ból nowotworowy nakłada się „zakłócenie” w postaci dodatkowych dolegliwości zwanych „bólem przebijającym”.

Ból przebijający – ostry, przemijający ból, który przyjmuje postać napadów i nakłada się
na dotychczas istniejące, stałe dolegliwości towarzyszące danej chorobie. O bólu przebijającym mówi się także w przypadku dolegliwości, które czasem są odczuwane przez chorego („przebijają się”) mimo podjęcia ogólnie skutecznej terapii przeciwbólowej. Swoim nasileniem bóle przebijające przewyższają ból podstawowy. Dotyczą 40-60% chorych leczonych z powodu bólu nowotworowego.

 

Cechy bólu przebijającego:

 • napadowy charakter
 • szybkość narastania
 • znaczne nasilenie
 • krótkotrwałość

 

Dzięki odpowiednio dobranej farmakoterapii (uwzględniającej schemat stosowania leków przeciwbólowych zwany drabiną analgetyczną WHO) skuteczne leczenie bólu jest możliwe
u ok. 90% pacjentów chorych na nowotwór.

 

Aby leczenie było skuteczne, należy:

 • zastosować odpowiedni lek,
 • w odpowiedniej dawce,
 • z odpowiednią częstotliwością,
 • odpowiednią drogą (preferowane nieinwazyjne drogi podania).

 

 Niektóre rodzaje bólu przewlekłego

 

Bóle głowy i twarzy

Ból w obrębie głowy i twarzy jest jedną z częstych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza. Chorzy odczuwający te bóle trafiają zwykle do lekarzy pierwszego kontaktu, neurologów, laryngologów i stomatologów.

Ból w chorobie nowotworowej

Dokładna ocena występowania bólu u chorych na nowotwór jest bardzo trudna. Często dolegliwości bólowe występują już we wczesnych etapach choroby nowotworowej, a w jej fazie terminalnej ból pojawia się u większości chorych.

Ból w narządzie ruchu

Najczęściej spotykanym rodzajem bólu przewlekłego są zespoły bólowe narządu ruchu towarzyszące takim schorzeniom jak: choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, zmiany pourazowe, osteoporoza, układowe choroby tkanki łącznej czy nowotwory.

Ból przebijający w chorobie nowotworowej

Ból przebijający – ostry, przemijający ból, który przyjmuje postać napadów i nakłada się
na dotychczas istniejące, stałe dolegliwości towarzyszące danej chorobie. Dotyczy 40-60% chorych leczonych z powodu bólu nowotworowego.