Opisano ponad 120 rodzajów bólów głowy, ale najczęściej występuje napięciowy ból głowy, migrena tzw. klasterowi ból głowy.

Zalicza się je do pierwotnych bólów głowy, natomiast należy pamiętać, że przyczyny bólu głowy mogą być wtórne, zależne od poważnych schorzeń i zawsze należy udać się do lekarza, jeżeli ból występuje po raz pierwszy lub ma bardzo silne natężenie.

 

dr n.med.Magdalena Kocot-Kępska

Bóle głowy i twarzy

Ból w obrębie głowy i twarzy jest jedną z częstych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza.

Chorzy odczuwający te bóle trafiają zwykle do lekarzy pierwszego kontaktu, neurologów, laryngologów i stomatologów.

Aby ułatwić diagnostykę, bóle głowy i twarzy podzielone zostały na kilka kategorii:

  1. Zewnątrzczaszkowe – obejmują oko, ucho, nos, gardło, zatoki oboczne, zęby, ślinianki, język. Ból wywołany jest przez infekcje, obrzęki lub nowotwory tych narządów.
  2. Wewnątrzczaszkowe – związane są z występowaniem w obrębie czaszki patologii takich jak np. nowotwory, tętniaki, naczyniaki, krwiaki, obrzęki czy ropnie.
  3. Naczyniopochodne bóle głowywiążą się z migreną, stanem zapalnym tętnic czy rozszerzeniem naczyń wewnątrzczaszkowych spowodowanym przez toksyny
    (np. alkohol, kofeinę).
  4. Bóle związane z zaburzeniami nerwów czaszkowychmogą to być bóle samoistne (neuralgie), to bóle pourazowe, po przebytych zakażeniach wirusowych (półpasiec), wywołane przez guzy czy schorzenia układowe. Często są również skutkiem stwardnienia rozsianego, cukrzycy i innych zaburzeń metabolicznych.
  5. Psychogenneuszkodzenia tkanek nie można wykryć dostępnymi metodami badawczymi, ale pacjent mimo to odnosi ból do takiego uszkodzenia; towarzyszą zaburzeniom psychicznym

Bóle głowy i twarzy

Ból w obrębie głowy i twarzy jest jedną z częstych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza. Chorzy odczuwający te bóle trafiają zwykle do lekarzy pierwszego kontaktu, neurologów, laryngologów i stomatologów.

Ból w chorobie nowotworowej

Dokładna ocena występowania bólu u chorych na nowotwór jest bardzo trudna. Często dolegliwości bólowe występują już we wczesnych etapach choroby nowotworowej, a w jej fazie terminalnej ból pojawia się u większości chorych.

Ból w narządzie ruchu

Najczęściej spotykanym rodzajem bólu przewlekłego są zespoły bólowe narządu ruchu towarzyszące takim schorzeniom jak: choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, zmiany pourazowe, osteoporoza, układowe choroby tkanki łącznej czy nowotwory.

Ból przebijający w chorobie nowotworowej

Ból przebijający – ostry, przemijający ból, który przyjmuje postać napadów i nakłada się
na dotychczas istniejące, stałe dolegliwości towarzyszące danej chorobie. Dotyczy 40-60% chorych leczonych z powodu bólu nowotworowego.