Ból neuropatyczny jest często opisywany jako „palący” lub „jak prąd elektryczny”.

Chorzy mogą również odczuwać drętwienie lub tkliwość skóry, mrowienie, swędzenie, tkliwość lub uczucie ściskania.

Objawy te mogą być różne w zależności od pory dnia (w nocy często obserwuje się zaostrzenie dolegliwości) oraz wykonywanych czynności.

Pacjenci często mają problem ze znalezieniem właściwych słów, aby opisać swój ból.

Najważniejsze jest, aby postarać się jak najlepiej odpowiedzieć na pytania dotyczące bólu.

Jeżeli ból pojawia się i znika, warto również notować, kiedy się pojawia, aby móc sobie później przypomnieć ten moment.

Może to również pomóc w dostrzeżeniu związku pomiędzy wykonywanymi czynnościami – tak zwanymi „wyzwalaczami” – a wystąpieniem bólu.

dr n.med. Magdalena Kocot-Kępska

 

Cechy bólu przebijającego

 Cechy bólu przebijającego/neuropatycznego:

  • napadowy charakter
  • szybkość narastania
  • znaczne nasilenie
  • krótkotrwałość

Dzięki odpowiednio dobranej farmakoterapii (uwzględniającej schemat stosowania leków przeciwbólowych zwany drabiną analgetyczną WHO) skuteczne leczenie bólu jest możliwe
u ok. 90% pacjentów chorych na nowotwór.

Aby leczenie było skuteczne, należy:

1. zastosować odpowiedni lek.

2. w odpowiedniej dawce.

3. z odpowiednią częstotliwością.

4. odpowiednią drogą (preferowane nieinwazyjne drogi podania).

 

Autor: Dr John Lee, BSc, MSc, MB BS, FRCP, FRCA, FFPMRCA jest konsultantem medycyny bólu.

Wydano konsultacji z organizacjami Shingles Support Society i Trigeminal Neuralgia Association UK. Adaptacja wersji polskiej: Dr Magdalena Kocot-Kępska, EDPM, specjalista medycyny bólu, Zakład Badania i Leczenia Bólu, Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

Ból neuropatyczny © John Lee. Wszystkie prawa zastrzeżone. Redakcja: Tom Green. Październik 2015 r. 

 Niektóre rodzaje bólu przewlekłego

 

Bóle głowy i twarzy

Ból w obrębie głowy i twarzy jest jedną z częstych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza. Chorzy odczuwający te bóle trafiają zwykle do lekarzy pierwszego kontaktu, neurologów, laryngologów i stomatologów.

Ból w chorobie nowotworowej

Dokładna ocena występowania bólu u chorych na nowotwór jest bardzo trudna. Często dolegliwości bólowe występują już we wczesnych etapach choroby nowotworowej, a w jej fazie terminalnej ból pojawia się u większości chorych.

Ból w narządzie ruchu

Najczęściej spotykanym rodzajem bólu przewlekłego są zespoły bólowe narządu ruchu towarzyszące takim schorzeniom jak: choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, zmiany pourazowe, osteoporoza, układowe choroby tkanki łącznej czy nowotwory.

Ból przebijający w chorobie nowotworowej

Ból przebijający – ostry, przemijający ból, który przyjmuje postać napadów i nakłada się
na dotychczas istniejące, stałe dolegliwości towarzyszące danej chorobie. Dotyczy 40-60% chorych leczonych z powodu bólu nowotworowego.