Najczęstsze zespoły przewlekłego bólu nienowotworowego to: choroba zwyrodnieniowa stawów ( 34%), bóle krzyża (18 %), bóle głowy ( 15% – w tym migrena 7%), urazy (12%) i obwodowy i ośrodkowy ból neuropatyczny.

 Dużym problemem jest również ból, który towarzyszy chorobie nowotworowej.

Na nowotwory choruje około 1% populacji na całym świecie, a dolegliwości bólowe odczuwa prawie 75 % tych chorych, co daje rocznie około 220 tysięcy pacjentów  w Polsce, którzy wymagają leczenia bólu towarzyszącego chorobie nowotworowej.

dr n.med. Magdalena Kocot- Kępska

Epidemiologia bólu przewlekłego

Ból przewlekły, niezależnie od etiologii, dotyczy około 20% dorosłej populacji krajów rozwiniętych (w Polsce – 27%).

Najczęstszą przyczyną przewlekłych dolegliwości bólowych są schorzenia mięśniowo-szkieletowe, m.in.

1. choroba zwyrodnieniowa stawów, ChZs (34%).

2. bóle krzyża (18 %).

3. bóle głowy (15% – w tym migrena 7%).

4. urazy (12%) i obwodowy i ośrodkowy ból neuropatyczny.

Ból neuropatyczny występuje u 7–10% dorosłej populacji. Zapadalność dla najczęstszych zespołów bólu neuropatycznego wynosi:

1. neuralgia po półpaścu: 28,2–42,0/100 000/rok,

2. neuralgia trójdzielna: 26,8–28,9/100 000/rok,

3. bolesna polineuropatia cukrzycowa: 15,3–72,3/100 000/rok,

4. ból fantomowy: 0,8–1,5/100 000/rok,

5. neuralgia nerwu językowo-gardłowego 0,4–0,8/100 000/rok.

Ogólnie zapadalność dla bólu neuropatycznego można określić na około 8,2/1000/rok.

Ból występuje średnio u 50% chorych na nowotwór, niezależnie od stadium choroby, z czego:

1. u 39% po leczeniu choroby nowotworowej,

2. u 55% podczas leczenia nowotworu,

3. u 66% w terminalnej, rozsianej fazie nowotworu.

Około 38% chorych na nowotwór odczuwa ból o nasileniu w skali NRS > 5, przy czym odsetek ten rośnie do ponad 50% u chorych w fazie terminalnej.

 

Najczęstsze zespoły bólowe

Bóle głowy i twarzy

Ból w obrębie głowy i twarzy jest jedną z częstych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza. Chorzy odczuwający te bóle trafiają zwykle do lekarzy pierwszego kontaktu, neurologów, laryngologów i stomatologów.

Ból w chorobie nowotworowej

Dokładna ocena występowania bólu u chorych na nowotwór jest bardzo trudna. Często dolegliwości bólowe występują już we wczesnych etapach choroby nowotworowej, a w jej fazie terminalnej ból pojawia się u większości chorych.

Ból w narządzie ruchu

Najczęściej spotykanym rodzajem bólu przewlekłego są zespoły bólowe narządu ruchu towarzyszące takim schorzeniom jak: choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, zmiany pourazowe, osteoporoza, układowe choroby tkanki łącznej czy nowotwory.

Ból przebijający w chorobie nowotworowej

Ból przebijający – ostry, przemijający ból, który przyjmuje postać napadów i nakłada się
na dotychczas istniejące, stałe dolegliwości towarzyszące danej chorobie. Dotyczy 40-60% chorych leczonych z powodu bólu nowotworowego.