Skuteczne leczenie bólu neuropatycznego jest możliwe u ok. 90% pacjentów chorych na nowotwór. 

Jest to możliwe dzięki odpowiednio dobranej farmakoterapii, uwzględniającej schemat stosowania leków przeciwbólowych zwany drabiną analgetyczną WHO.

W celu skutecznego leczenia należy:

– zastosować odpowiedni lek,

– w odpowiedniej dawce,

– z odpowiednią częstotliwością,

– odpowiednią drogą (preferowane nieinwazyjne drogi podania).

dr n.med. Magdalena Kocot- Kępska

Leczenie bólu neuropatycznego

 

Leczenie każdego rodzaju bólu przewlekłego stanowi połączenie farmakoterapii i leczenia niefarmakologicznego. Lekarz  zawsze powinien dostosować leczenie indywidualnie do potrzeb pacjenta, jego życzeń i indywidualnej sytuacji.

Bardzo ważne jest zrozumienie przez Ciebie nie tylko charakteru  dolegliwości bólowych, ale także dostępnych możliwości leczenia.

1. Farmakoterapia 

Popularne leki przeciwbólowe zwykle są nieskuteczne w leczeniu bólu neuropatycznego. Należą do nich niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. ibuprofen, diklofenak, aspiryna, a także paracetamol i słabe leki opioidowe (np. kodeina i dihydrokodeina).

Lekami zalecanymi w leczeniu bólu neuropatycznego (tzw.  „lekami  pierwszego  wyboru”) są leki, takie jak: amitryptylina, duloksetyna, pregabalina i gabapentyna.

Są to leki należące do kategorii leków tzw. adiuwentowych, pomocniczych, które w bólu neuropatycznym wykazują się większą skutecznością niż popularne leki przeciwbólowe.

Chociaż niektórzy Pacjenci szybko odczuwają ulgę po rozpoczęciu przyjmowania leku na ból neuropatyczny, często należy go przyjmować przez kilka tygodni we właściwej dawce, aby uzyskać optymalną kontrolę bólu. 

Pacjent powinien być regularnie zapraszany na wizyty kontrolne w celu oceny skuteczności leczenia.

W braku odpowiedzi na leki przeciwbólowe pierwszego wyboru, lekarz może rozważyć zmianę na inny lek pierwszego rzutu lub skojarzyć dwa różne leki.

Jeżeli odczuwasz silny ból, ma on znaczny wpływ na Twoje codzienne życie lub nastąpiło zaostrzenie dolegliwości, Twój lekarz powinien prędzej czy później rozważyć skierowanie Cię do specjalistycznej poradni leczenia bólu.

Interakcje z innymi lekami

a. Leki pierwszego wyboru stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego i leki przeciwbólowe są zwykle dobrze tolerowane.

b. Osoby cierpiące na choroby serca, wątroby i nerek, lub przyjmujące inne leki o podobnym profilu skutków ubocznych muszą zachować szczególną ostrożność. Dlatego należy zgłosić lekarzowi, wszelkie stosowane leki i suplementy.

2. Leczenie niefarmakologiczne

Do leczenia niefarmakologicznego zaliczamy metody takie jak ogólne porady, techniki radzenia sobie z bólem, fizjoterapię, metody inwazyjne (tzw. blokady) czy akupunkturę.

Porada ogólna obejmująca ocenę stanu pacjenta

Porada ogólna obejmuje  ocenę całościowego stanu pacjenta, nie skupiając się wyłącznie na bólu neuropatycznym.

Celem takiej porady jest przekonanie pacjenta, że otrzyma opiekę wielokierunkową, skierowaną nie tylko na ból, ale także na potencjalne problemy związane z bólem, takie jak obniżony nastrój, depresję, zaburzenia lękowe, cierpienie, problemy z snem, ograniczoną sprawność lub niepełnosprawność.

Techniki radzenia sobie z bólem

Wiele poradni leczenia bólu prowadzi programy radzenia sobie z bólem, które mogą pomóc Ci żyć pełnią życia pomimo bólu. Programy te obejmują różne techniki i wymagają intensywnego szkolenia w celu nauczenia się ich stosowania w praktyce i wprowadzenia w życie.

Fizjoterapia

Aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Jest niezbędna do zachowania sprawności fizycznej. Sam brak aktywności fizycznej może powodować lub nasilać ból.

Fizjoterapeuta zajmujący się leczeniem bólu przewlekłego oceni Twoją postawę i sposób poruszania oraz doradzi Ci, jak zwiększyć aktywność fizyczną, nie zaostrzając dolegliwości bólowych.

Niekiedy stosuje się ortezy lub metodę TENS (przezskórna elektryczna stymulacja nerwów).

 

 Najczęstsze zespoły bólowe

 

Bóle głowy i twarzy

Ból w obrębie głowy i twarzy jest jedną z częstych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza. Chorzy odczuwający te bóle trafiają zwykle do lekarzy pierwszego kontaktu, neurologów, laryngologów i stomatologów.

Ból w chorobie nowotworowej

Dokładna ocena występowania bólu u chorych na nowotwór jest bardzo trudna. Często dolegliwości bólowe występują już we wczesnych etapach choroby nowotworowej, a w jej fazie terminalnej ból pojawia się u większości chorych.

Ból w narządzie ruchu

Najczęściej spotykanym rodzajem bólu przewlekłego są zespoły bólowe narządu ruchu towarzyszące takim schorzeniom jak: choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, zmiany pourazowe, osteoporoza, układowe choroby tkanki łącznej czy nowotwory.

Ból przebijający w chorobie nowotworowej

Ból przebijający – ostry, przemijający ból, który przyjmuje postać napadów i nakłada się
na dotychczas istniejące, stałe dolegliwości towarzyszące danej chorobie. Dotyczy 40-60% chorych leczonych z powodu bólu nowotworowego.