Przekazujemy Państwu za pośrednictwem portalu wiedzę jaką zawarliśmy  w  poradniku dla pacjentów zmagających się z długotrwałym bólem, ich opiekunów i rodzin.

Naszym celem jest wsparcie wszystkich poszukujących informacji, jak radzić sobie ze swoimi dolegliwościami, jak poprawić komfort życia.

W poradniku  „Jak  radzić sobie z bólem przewlekłym” staraliśmy się z dr  Kazimierzem Sedakiem zebrać maksymalnie dużo informacji o tym, jak samemu można zmagać się z cierpieniem, co robić, aby nasze codzienne życie było znośniejsze czy przyjemniejsze.

prof. dr. n. med. Jan Dobrogowski – prezes Fundacji Medycyny Bólu

Jak radzić sobie z bólem przewlekłym?

Radzenie sobie z bólem to gra zespołowa – nikt nie może zająć biernej pozycji i czekać z założonymi rękami, aż ktoś  lub coś, np. leki) wykona za nas pracę, a my mamy zobaczyć natychmiastowe efekty. Zarówno Ty, Twój lekarz, fizjoterapeuta, psycholog oraz leki odgrywają w procesie leczenia i radzenia sobie z bólem przewlekłym tak samo ważną rolę.  Ważne jest aby pamiętać, że w leczeniu bólu przewlekłego zawsze należy łączyć różne metody terapeutyczne w celu poprawy skuteczności leczenia.

fragment z poradnika pt.: Jak radzić sobie z bólem przewlekłym, Fundacji Medycyny Bólu

 Niektóre rodzaje bólu przewlekłego

 

Bóle głowy i twarzy

Ból w obrębie głowy i twarzy jest jedną z częstych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza. Chorzy odczuwający te bóle trafiają zwykle do lekarzy pierwszego kontaktu, neurologów, laryngologów i stomatologów.

Ból w chorobie nowotworowej

Dokładna ocena występowania bólu u chorych na nowotwór jest bardzo trudna. Często dolegliwości bólowe występują już we wczesnych etapach choroby nowotworowej, a w jej fazie terminalnej ból pojawia się u większości chorych.

Ból w narządzie ruchu

Najczęściej spotykanym rodzajem bólu przewlekłego są zespoły bólowe narządu ruchu towarzyszące takim schorzeniom jak: choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenie stawów, zmiany pourazowe, osteoporoza, układowe choroby tkanki łącznej czy nowotwory.

Ból przebijający w chorobie nowotworowej

Ból przebijający – ostry, przemijający ból, który przyjmuje postać napadów i nakłada się
na dotychczas istniejące, stałe dolegliwości towarzyszące danej chorobie. Dotyczy 40-60% chorych leczonych z powodu bólu nowotworowego.