Leczenie bólu……………….

dr n.med. Magdalena Kocot-Kępska

 

Rodzaje leków przeciwbólowych

1. Analgetyki nieopioidowe

Stosowane są do uśmierzania dolegliwości bólowych o umiarkowanym natężeniu. Leki należące do tej grupy to paracetamol i niesteroidowe leki przeciwzapalne – NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen). Większość leków z tej grupy dostępna jest bez recepty, jednak nie można z góry przewidzieć, który preparat będzie najbardziej skuteczny. Należy również uwzględnić możliwość wystąpienia działań ubocznych, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania tego typu leków.

Paracetamol

Należy do grupy nieopioidowych leków przeciwbólowych o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, pozbawiony jest działania przeciwzapalnego. Stosowany do uśmierzania bólu o umiarkowanym  natężeniu. Można przyjmować go łącznie z NLPZ i opioidami.

Jest lekiem bezpiecznym również, jeśli jest konieczność stosowania dla kobiet w ciąży i dzieci.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Niesteroidowe leki przeciwzapalne to grupa związków o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Leki z tej grupy są powszechnie stosowane zarówno w bólu ostrym, jak i przewlekłym. 

Można kojarzyć je z paracetamolem i opioidami.

 2. Leki opioidowe

W leczeniu bólu znalazły zastosowanie zarówno tzw. słabe, jak i silne leki opioidowe.

Słabe leki opioidowe (tramadol, kodeina, dihydrokodeina) wykazują efekt pułapowy. Oznacza to, że przekroczenie ich dawki maksymalnej spowoduje wystąpienie objawów niepożądanych, ale nie zwiększy działania analgetycznego leku.

Do silnych opioidów należą: morfina, buprenorfina, fentanyl, metadon, oksykodon. Silne opiody nie wykazują efektu pułapowego.

Kiedy stosujemy opioidy?

Leczenie bólu w różnych fazach choroby nowotworowej: w czasie aktywnego leczenia (chemioterapii, radioterapii), w terminalnej fazie choroby nowotworowej (opieka paliatywna).

Leczenie bólu w schorzeniach układu kostno-szkieletowego (bóle krzyża, choroba zwyrodnieniowa stawów).

Leczenie bólu neuropatycznego.

Czy wszystkie opioidy są takie same?

Leki opioidowe różnią się pod względem efektywności, czasu działania (krótko działające, o kontrolowanym działaniu), biodostępności (wchłaniania w przewodzie pokarmowym), metabolizmu, możliwości stosowania ich w połączeniu z innymi lekami czy rodzaju  ewentualnych objawów niepożądanych (np. zaparcia, duszności). Należy również pamiętać o tym, że ograniczają sprawność psychofizyczną i stosując je, nie powinno się prowadzić pojazdów mechanicznych.

Słabe opioidy

Tramadol – należy do grupy słabych leków opioidowych i posiada unikalny mechanizm działania. Nie wywołuje uzależnienia ani tolerancji tzn., że nie dochodzi do osłabienia działania leku w wyniku jego wielokrotnego stosowania. Istnieją dwa podstawowe rodzaje tramadolu: preparat krótko działający oraz lek o powolnym uwalnianiu substancji aktywnej (retard). Na rynku dostępny jest w postaci tabletek, czopków, kropli oraz roztworu do iniekcji. Tramadol sam lub w połączeniu z paracetamolem jest skuteczny w leczeniu bólu o znacznym natężeniu.

Tramadol – należy do grupy słabych leków opioidowych i posiada unikalny mechanizm działania. Nie wywołuje uzależnienia ani tolerancji tzn., że nie dochodzi do osłabienia działania leku w wyniku jego wielokrotnego stosowania. Istnieją dwa podstawowe rodzaje tramadolu: preparat krótko działający oraz lek o powolnym uwalnianiu substancji aktywnej (retard). Na rynku dostępny jest w postaci tabletek, czopków, kropli oraz roztworu do iniekcji. Tramadol sam lub w połączeniu z paracetamolem jest skuteczny w leczeniu bólu o znacznym natężeniu.

Kodeina – łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego i jest metabolizowana w wątrobie. Około 10% kodeiny ulega przemianie do morfiny i prawdopodobnie tylko ta część leku jest odpowiedzialna za działanie analgetyczne. Stosowana w bólu o umiarkowanym i dużym natężeniu (II stopień drabiny WHO).

Dihydrokodeina – jest pochodną kodeiny i posiada podobny metabolizm. Na rynku dostępna jest w formie tabletek o kontrolowanym uwalnianiu, przyjmowanych co 12 godzin. Stosowana w bólu o umiarkowanym i dużym stopniu natężenia (II stopień drabiny WHO).

Silne opioidy

Morfina – stosowana w bólu o dużym stopniu natężenia (III stopień drabiny WHO). Według zaleceń WHO, powinna być podawana głównie drogą doustną. Wówczas wchłania się w 30-69%. Bardzo wygodną formą podawania leku są tabletki o przedłużonym, kontrolowanym uwalnianiu substancji czynnej. Pozwala to na stosowanie preparatów zawierających morfinę 2 razy na dobę. Lek zapewnia dobrą kontrolę bólów nowotworowych. Czas jego działania wynosi 12 godzin.

Fentanyl – lek opioidowy 75 -100 razy silniejszy od morfiny. Może być stosowany przezskórnie w postaci plastrów. Stosowany w bólu o dużym natężeniu (III stopień drabiny WHO).

Buprenorfina – dostępna w postaci tabletek podjęzykowych oraz plastrów. Stosowana w bólu o dużym natężeniu (III stopień drabiny WHO).

 Jak działają leki przeciwbólowe ?

 

Analgetyki nieopioidowe

Paracetamol

Należy do grupy nieopioidowych leków przeciwbólowych o działaniu przeciwbólowym
i przeciwgorączkowym, pozbawiony jest działania przeciwzapalnego. Stosowany
do uśmierzania bólu o umiarkowanym  natężeniu. Można przyjmować go łącznie z NLPZ i opioidami. Jest lekiem bezpiecznym również, jeśli jest konieczność stosowania dla kobiet w ciąży i dzieci.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

 Niesteroidowe leki przeciwzapalne to grupa związków o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Leki z tej grupy są powszechnie stosowane zarówno w bólu ostrym, jak i przewlekłym.  Można kojarzyć je z paracetamolem i opioidami.