W dniu 23 kwietnia 2024 roku na  konferecji prasowej pt.: Bezpieczeństwo leczenia bólu przewlekłego organizowanej przez Parlamentarny Zespoł ds. Zdrowia Kobiet we współpracy z Polskiem Towarzystwem Badania Bólu i Fundacją Eksperci dla Zdrowia  – eksperci ocenili, że w Polsce większość osób cierpiących z powodu bólu przewlekłego stanowią kobiety – jest ich ponad 5 mln. Jednocześnie  ból przewlekły u kobiet jest często lekceważony przez lekarzy i źle leczony – ocenili. Ból przewlekły w Polsce ma twarz kobiety. Potwierdzają to moje obserwacje z poradni leczenia bólu, gdzie tygodniowo widzę 60-70 pacjentów. Większość z nich to kobiety i to kobiety w wieku podeszłym” – powiedziała prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu dr Magdalena Kocot-Kępska z Zakładu Badania i Leczenia Bólu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dr Kocot-Kępska podkreśliła, że często są to kobiety w starszym wieku, mieszkające na terenach wiejskich.