Nowe rekomendacje

Nowe rekomendacje

Są nowe rekomendacje wdrażania profilaktyki bólu przewlekłego i jego leczenia. Kolejnym krokiem na drodze do poprawy leczenia bólu w Polsce jest opracowanie przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu we współpracy z Fundacją Eksperci dla Zdrowia rekomendacji dotyczących...
Raport pt.: Zintegrowana medycyna bólu

Raport pt.: Zintegrowana medycyna bólu

Raport pt.: Zintegrowany model medycyny bólu powstał z okazji Światowego Dnia Walki z Bólem. Przedstawia globalną koncepcję zintegrowanego podejścia do leczenia bólu obejmującego kompleksowe plany leczenia bólu, składające się z różnych modeli opieki zdrowotnej. Jak...