Właściwe leczenie bólu przewlekłego bezwzględnie wymaga bezpiecznego stosowania leków przez chorego, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.  Raport Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Fundacji Eksperci dla Zdrowia pt.: „Bezpieczeństwo leczenia bólu przewlekłego u kobiet” prezentuje zagadnienia związane z najczęściej popełnianymi błędami w leczeniu bólu przewlekłego oraz przedkłada rekomendacje zmian systemowych mających na celu  jego poprawę.

Raport definiuje problem z farmakoterapią nieprawidłowo dobraną, co oznacza, że często pacjenci otrzymują nieoptymalny lek, w nieoptymalnej dawce i nieoptymalnym skojarzeniu, co w konsekwencji nie tylko doprowadza do chronifikacji dolegliwości bólowych, ale także indukuje polekowe działania niepożądane i indukuje kaskady przepisywania leków, które można scharakteryzować jako leczenie działań/powikłań jednego leku kolejnym lekiem. W celu poprawy bezpieczeństwa leczenia w Raporcie przedstawiono szereg argumentów przemawiających za koniecznością zmian systemowych.