Raport pt.: Sytuacja pacjenta z bólem przewlekłym w Polsce. Kluczowe aspekty i rekomendacje zmian.

Raport pt.: „Sytuacja pacjenta z bólem przewlekłym w Polsce. Kluczowe aspekty i rekomendacje zmian” prezentuje szereg zagadnień związanych z właściwym leczeniem bólu przewlekłego oraz przedkłada propozycję rozwiązań mających na celu poprawę jakości opieki nad pacjentem z bólem przewlekłym.