Od 24 sierpnia wchodzi  w pełnym zakresie standard leczenia bólu. Obowiązek dotyczy wszystkich poradni POZ i AOS.

    24 sierpnia wszystkie placówki POZ i AOS mają mieć wdrożony standard organizacyjny leczenia bólu przewlekłego. Do jego opisywania będzie służył specjalny formularz. Wkrótce mają ruszyć szkolenia dla lekarzy.

    Standard będzie realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, niezależnie od tego, czy mają kontrakt z NFZ, czy też działają wyłącznie w formie komercyjnej

    • Podstawowe cele wprowadzenia standardu to poprawa stanu pacjenta, zmiana filozofii systemu i zredukowanie kolejek do specjalistów leczenia bólu.
    • Szacuje się, że ok. 27 procent dorosłej populacji Polski, czyli 8,5 mln obywateli, to osoby ciepiące z powodu bólu przewlekłego.