Raport został opracowany przez Polskie Towarzysto Badania Bólu i Fundację Eksperci dla Zdrowia. Powstał w ramach kampanii NIE MUSI BOLEĆ.

Raport Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Fundacji Eksperci dla Zdrowia pt.: Ścieżka pacjenta z bólem przewlekłym w Polsce zawiera kluczowe informacje w zakresie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych, opublikowanego rozporządzeniem Ministra Zdrowia w dniu 9 lutego 2023 roku.

Standard organizacyjny leczenia bólu przewlekłego i bólu stanowiącego istotny problem kliniczny w warunkach ambulatoryjnych nakłada na lekarzy obowiązek postępowania według zasad właściwego leczenia bólu przewlekłego.

W celu doboru najbardziej skutecznego leczenia i uniknięcia wzrostu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych bezwzględnie wskazana jest indywidualizacja wyboru leku przez lekarza, która powinna uwzględniać zarówno nasilenie i charakter bólu oraz choroby współistniejące i inne w związku z nimi stosowane leki. Właściwe monitorowanie skuteczności leczenia powinno obejmować ocenę wielu elementów: natężenia bólu, osiągnięcia ulgi w bólu w wyniku zastosowanego leczenia, stopnia stosowania się pacjenta do zaleceń terapeutycznych, wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu wdrożonego leczenia, skuteczności leczenia działań niepożądanych, a także rozważenie przez lekarza modyfikacji leczenia w odpowiedzi na wystąpienie działań niepożądanych oraz ocenę stopnia satysfakcji pacjenta z leczenia przeciwbólowego. W Raporcie zawarto wskazówki dla pacjenta w zakresie ścieżki jaką obecnie podąża pacjent z bólem przewlekłym po wejściu w życie standardu organizacyjnego leczenia bólu przewlekłego. Należy podkreślić, że wdrożenie standardu organizacyjnego leczeni a bólu w warunkach ambulatoryjnych znacząco poprawi jakość opieki nad pacjentem z bólem przewlekłym. Stosowanie w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej standardu organizacyjnego leczenia bólu  w warunkach ambulatoryjnych zmniejszy liczbę pacjentów samoleczących się, zwiększy dostęp do świadczeń dla pacjentów z bólem przewlekłym dotychczas niediagnozowanych i nieleczonych, zwiększy skuteczność leczenia w przypadku pacjentów z długotrwałym bólem przewlekłym dzięki prowadzeniu właściwego postępowania przeciwbólowego, i tym samym zmniejszy liczbę osób oczekujących na wizytę w poradniach leczenia bólu.