Światowy Rok Zintegrowanej Medycyny Bólu

Światowy Rok Zintegrowanej Medycyny Bólu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Bólem, IASP  (ang: International Association for The Study of Pain) wyznacza co roku wiodący temat w zakresie bólu. Rok 2023 przebiega pod hasłem Światowego Roku Zintegrowanej Medycyny Bólu Według definicji Międzynarodowego...